Quảng cáo Billboard

Vị trí 163 Nguyễn Văn Trỗi - Tp.HCM
Vị trí số 7 Nguyễn Trãi - Tp.HCM
Vị trí số 88 Phan Đăng Lưu - Tp.HCM
Vị trí số 88 Phan Đăng Lưu - Tp.HCM
Quảng cáo Milo tại vị trí 88 Phan Đăng Lưu - Tp.HCM
Vị trí vòng xoay chợ Bến Thành
Vị trí Ngã 6 Thông Tin - Tp.Nha Trang
Vị trí Ngã 6 Thông Tin - Tp.Nha Trang