Thi công quảng cáo - P.O.S.M

Khay để sản phẩm trưng bày LANEIGE
Khay để sản phẩm trưng bày LANEIGE
Kệ trưng bày sản phẩm DeLonghi
Kệ trưng bày sản phẩm DeLonghi
Kệ trưng bày tại siêu thị Nguyễn Kim
POSM sản phẩm cho CocaCola
Quầy hàng trưng bày sẩn phẩm K House
Hàng rào dự án nghĩ dưỡng Movenpick