Quảng cáo màn hình LED

Màn hình LED tại chân Cầu Sài Gòn - Tp.HCM
Màn hình LED tại chân Cầu Rồng - Tp.Đà Nẵng
Hệ thống Màn hình LED trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Tp.HCM
Hệ thống màn hình LED trên đường Trường Sơn - Tp.HCM
Hệ thống màn hình LED ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất
Màn hình LED trên đường Nguyễn Tất Thành - Tp.Nha Trang