Sân Bay Cam Ranh

Hộp đèn trước cổng ra vào nhà ga sân bay Cam Ranh
Hộp đèn 2 mặt khu vực băng chuyền sân bay Cam Ranh
Hộp đèn treo tại sảnh nhà ga sân bay Cam Ranh
Pano 2 mặt Sân bay Cam Ranh
Pano 2 mặt Sân bay Cam Ranh
Pano 2 mặt Sân bay Cam Ranh