Sân Bay Tân Sơn Nhất

Hộp đèn khu vực kiểm tra an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn 2 mặt tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn 2 mặt tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn 2 mặt tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn 2 mặt tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất
Hộp đèn tại băng chuyền quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất